Τεχνολογίες

Διαδραστικές Εφαρμογές
Οι οθόνες στα σημεία προβολής και παρουσίασης αναρτήθηκαν σε κατασκευές από γυψοσανίδα. Στα τέσσερα σημεία διαδραστικής εισαγωγικής πληροφόρησης στο χώρο της κεντρικής εισόδου χρησιμοποιούνται συστήματα υπολογιστών με οθόνες αφής 19 ιντσών ενώ στα υπόλοιπα σημεία διαδραστικής και μη διαδραστικής παρουσίασης χρησιμοποιούνται οθόνες μεγάλης διαγωνίου (42 και 50 ιντσών) και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Για τις ανάγκες δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου έχουν φωτογραφηθεί τα εσωτερικά Ναών και Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως (100 πανοραμικές φωτογραφήσεις χώρων) καθώς και τα σημαντικότερα κειμήλια της Ιεράς Μητροπόλεως (100 πανοραμικές φωτογραφίσεις αντικειμένων), σε πενήντα διαφορετικές τοποθεσίες εντός των διοικητικών ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Τεχνολογια 3D
Για τις ανάγκες δημιουργίας στερεοσκοπικού περιεχομένου έγιναν λήψεις για παραγωγή 60 λεπτών στερεοσκοπικής εικόνας, από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Στο σημείο στερεοσκοπικής προβολής χρησιμοποιείται σύστημα διπλών προβολέων στερεοσκοπικής προβολής με χρήση πολωτικών φίλτρων. Όλα τα σημεία προβολής και παρουσίασης φέρουν σύστημα αναπαραγωγής ήχου ελεγχόμενης διασποράς για την ακουστική περιγραφή των εκθεμάτων.