Το Μουσείο

Εσωτερικά ο χώρος διαιρείται σε 2 τμήματα ανάλογα με την λειτουργία τους.

Κατά την είσοδό του ο επισκέπτης αριστερά συναντά το πρώτο τμήμα που βρίσκονται τοποθετημένες οι οθόνες αυτόματης προβολής περιεχομένου. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και οι διαδραστικές οθόνες με εγκατεστημένη την εφαρμογή περιήγησης.

Οι οθόνες αυτόματης προβολής περιεχομένου παρουσιάζουν πανοραμική περιστρεφόμενη απεικόνιση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των Ιερών Μονών και Ναών σε τυχαία σειρά.

Οι κάθετες οθόνες αυτόματης προβολής περιεχομένου προβάλλουν περιστρεφόμενη απεικόνιση ιερών κειμηλίων σε τυχαία σειρά.

Αυτός ο τύπος προβολής παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα μη εξοικειωμένα με την τεχνολογία να απολαύσουν το ψηφιακό περιεχόμενο.

Παράλληλα με τις οθόνες αυτόματης προβολής υπάρχουν και οι διαδραστικές οθόνες που απαιτούν την παρέμβαση(συμμετοχή) του επισκέπτη για την προβολή του επιθυμητού περιεχομένου. Η εφαρμογή περιήγησης που είναι εγκατεστημένη απεικονίζει στο κεντρικό μενού το Νομό Βοιωτίας διαιρούμενο σε τέσσερις(4) γεωγραφικούς τομείς. Κατά την επιλογή ενός γεωγραφικού τομέα εμφανίζονται οι πινακίδες των διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος τις οποίες επιλέγει ο επισκέπτης.
Υπάρχουν 49 σημεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στην εφαρμογή. Κάθε σημείο ενδιαφέροντος έχει δύο καρτέλες, τα μνημεία και τα κειμήλια. Στα μνημεία παρουσιάζονται πανοραμικά με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι των μνημείων.
Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να σταματήσει την περιστροφή και να παρατηρήσει σημεία του χώρου σαν να βρισκόταν στον συγκεκριμένο τόπο. Κατά την προβολή ενός μνημείου ακούγεται σε αφήγηση η περιγραφή του ενώ παράλληλα υπάρχει και το κείμενο προς ανάγνωση σε ελληνικά και αγγλικά.

Όταν ο επισκέπτης επιλέξει την καρτέλα των κειμηλίων που βρίσκονται σε ένα μνημείο τότε έχει τη δυνατότητα να δει και να τα περιστρέψει οριζόντια και να διαβάσει την περιγραφή τους.

Στο δεύτερο τμήμα του εσωτερικού χώρου βρίσκεται η αίθουσα τρισδιάστατων προβολών με χωρητικότητα 45 καθισμάτων. Προβάλλονται ταινίες 3D με χρήση ειδικών γυαλιών οράσεως. Υπάρχουν τρεις ταινίες διαφορετικής διάρκειας η κάθε μια ανάλογα με τον αριθμό των προβαλλόμενων μνημείων. Η διάρκεια των ταινιών είναι 12, 18 και 30 λεπτά με ελληνική ή αγγλική αφήγηση.

Έχουν επιλεχθεί 30 μνημεία που παρουσιάζουν ιστορικό, πολιτιστικό και πνευματικό ενδιαφέρον τα οποία έχουν βιντεοσκοπηθεί εσωτερικά και εξωτερικά. Τα κειμήλια που επιλέχθηκαν από κάθε μνημείο παρουσιάζουν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ή λειτουργικό ενδιαφέρον.