Τεχνολογία 3D

Για τις ανάγκες δημιουργίας στερεοσκοπικού περιεχομένου έγιναν λήψεις για παραγωγή 60 λεπτών στερεοσκοπικής εικόνας, από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Στο σημείο στερεοσκοπικής προβολής χρησιμοποιείται σύστημα διπλών προβολέων στερεοσκοπικής προβολής με χρήση πολωτικών φίλτρων. Όλα τα σημεία προβολής και παρουσίασης φέρουν σύστημα αναπαραγωγής ήχου ελεγχόμενης διασποράς για την ακουστική περιγραφή των εκθεμάτων.